Mitä energiahoito on?

Energiahoito kuuluu täydentäviin hoitomuotoihin, jossa keskitytään hoitamaan kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti. Ihmisen olemus koostuu neljästä tasosta: fyysinen (keho), emotionaalinen (tunteet), mentaalinen (ajatukset) ja henkinen (sielu). Näiden tasojen tasapaino on ratkaiseva tekijä hyvinvoinnissa. Hyvinvoivassa kehossa energia virtaa vapaasti. 

Moni kokee elämänsä tapahtumat enimmäkseen tunteiden kautta. Jotkut taas ajattelevat elämää tapahtumasarjoina, eivätkä saa kosketusta omiin tunteisiinsa. Toiset taas ovat niin kiinnostuneita henkisestä tasostaan, että unohtavat kokonaan fyysisestä kehostaan huolehtimisen. Jotkut ovat niin keskittyneitä fyysiseen ja aineelliseen olemiseensa, että heidän yhteytensä henkiseen tasoon on lähes olematon. Samaistuessaan liiaksi tai liian vähän johonkin tasoonsa, virtaava energia ei pääse kulkemaan kunnolla ja epätasapaino saattaa johtaa erilaisiin oireisiin tai sairauksiin. 

Energiahoito on hoitoa energiatasolla. Se perustuu ajatukseen siitä, että kaikkialla on energiaa ja kaikki koostuu pohjimmiltaan energiasta.  Kaikkialla, ympärillämme ja meissä virtaa elämänvoima. Monet asiat - kuten esimerkiksi stressi, vaikeat kokemukset, pelko, syyllisyyden tunteet, sisäinen ristiriita, yliherkkyys ympärillä oleville energioille, kielteinen minäkuva tai se, että ei pysty päästämään irti asioista - voivat kehittää häiriöitä energiakenttään. Voi syntyä energiatukoksia, jolloin elämänvoimamme ei pääse virtaamaan esteettä. Jos energiakiertomme on heikkoa, voi seurata monenlaisia vaivoja ja kiputiloja ja olo tuntuu väsyneeltä ja sumuiselta ja tekeminen on tahmeaa ja oma voima tuntuu olevan hukassa.

USA:ssa energiahoidot ovat käytössä laajasti esimerkiksi sairaaloissa. Niitä käytetään ennen ja jälkeen operaatioita ja ne koetaan hyvänä hoitoapuna esimerkiksi kivun lievitykseen, stressiin ja leikkauksista toipumiseen. Energiahoitoja käytetään myös syöpähoitojen sivuoireiden lievitykseen. Amerikan sairaalasäätiön American Hospital Associationin mukaan noin 60 prosenttia amerikkalaisista sairaaloista tarjoaa energiahoitoa osana sairaalapalveluita. Englannissa energiahoidot ovat laajasti käytössä sairaaloissa. 


MITÄ HOIDOSSA TAPAHTUU?

Energiahoidossa välitän käsilläni energiaa hoidettavaan. Tunnen käsieni kautta virtaavan energian ilmavirtana ja näen sen myös kauniina, vihreänä valona. Vahva intuitioni ja käsien tuntemukset kertovat minulle, mikä kohta sinussa vetää energiaa puoleensa. Hoidon aikana tapahtuu se, mitä siinä hetkessä tarvitset ja mihin olet valmis. Jokainen hoitokerta on erilainen, voi tuntua eri kerroilla erilaiselta sekä vaikuttaa eri tavoin. Etukäteen ei voi tietää mitä hoidossa tapahtuu ja millainen siitä tulee.

Hoidon aikana voi tulla erilaisia tuntemuksia ja pintaan saattaa nousta erilaisia tunteita. Ne menevät ohi eikä niitä tarvitse säikähtää. On myös täysin normaalia ja asiaankuuluvaa, ettet tunne hoidon aikana mitään erikoista tai erityistä, tuntemukset voivat olla päivätietoisen mielen ulkopuolella . Aistimukset ja kokemukset energiahoidosta ovat hyvin yksilöllisiä. Kanavoitava energia on hyvin sähköistä, joten se voi tuntua kehossa nykimisenä tai sätkähtelynä. Energiahoidon aikana voit aistia myös kihelmöintiä, pistelyä, kylmää tai lämpöä, kuvia, tuoksuja, värejä. Aistimukset kertovat henkilön herkkyydestä aistia energioita, muttei vaikuta energiahoidon lopputulokseen.

Hoito on riippumaton elämänkatsomuksesta ja uskonnollisesta näkemyksestä. Se ei korvaa lääketiedettä, sopii kaikille eikä sille ole hoitoesteitä. Joskus oireet palaavat vaikka ne olisi aiemmin hoidon tuloksena hävinneet. Oireiden syiden löytäminen on tärkeää pidempiaikaisten hoitotulosten saavuttamiseksi. Tämän vuoksi hoidon jälkeiseen suulliseen hoitopalautteeseen ja hoitajan ja hoidettavan väliseen vuoropuheluun varataan aina riittävästi aikaa.

Hoito on hyvin rentouttavaa, saatat nukahtaa sen aikana. Hoito tehoaa vaikka nukahtaisit. Hoito tapahtuu kevyesti vaatteiden päältä koskemalla (jos annat siihen luvan) sekä ilman kosketusta.

Hoitojen aikaansaamat muutokset voivat olla suuria tai pieniä. Ne voivat tapahtua nopeasti, jopa yhdellä hoitokerralla. Muutokset voivat olla myös hitaita ja vaativat aikaa toteutuakseen-viikkoja tai jopa kuukausia. Hoito on usein tekijä, joka nytkäyttää prosessin liikkeelle. Kaikki riippuu siitä, millaisia asioita hoidoissa käsitellään ja kuinka valmis hoidettava on päästämään irti niistä asioista, jotka ovat kehoihin kertyneet. Jotkut asiat vaativat useamman hoitokerran, toiset taas häviävät jo yhden hoitokerran aikana.

Energiahoito ei korvaa lääketiedettä. Se sopii kaikille eikä sille ole hoitoesteitä. Hoito on riippumaton elämänkatsomuksesta ja uskonnollisesta näkemyksestä. Joskus oireet palaavat vaikka ne olisi aiemmin hoidon tuloksena hävinneet. Oireiden juurisyiden löytäminen on tärkeää pidempiaikaisten hoitotulosten saavuttamiseksi.

Energiahoitoni on valomaailmasta kanavoitua universaalia energiaa. Teen energiahoitoja selväaistisesti, tiiviisti valo- ja henkimaailman kanssa. Hoito auttaa, vaikket uskoisi siihen. Hoidosta saat aina sen, mitä eniten siinä hetkessä tarvitset ja olet valmis vastaanottamaan. Huom! Se mitä tarvitset, voi olla eri asia mitä haluat. Hoidon vaikutus jatkuu vielä hoidon jälkeen seuraavat 2 päivää.

Hoitoja on saatavilla eri pituisina: 30 minuuttia, 45 minuuttia, 60 minuuttia ja 90 minuuttia kestoltaan.